Bond Zonder Naam: Empathisch en verbindend luisteren

In deze workshop leer je hoe je op een begripvolle en onbevooroordeelde manier kan leren luisteren naar je omgeving. Wie empathisch luistert, kan mensen helpen om te weten te komen wat ze voelen, denken en willen. Een écht luisterend oor kan wonderen doen. Er wordt gewerkt aan een skill die in veel vrijwilligerswerk en bij […]

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Doelgroep: Professionelen

Bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw kan je als professional terecht voor vorming over vrijwilligerswerk. We organiseren regelmatig vormingen rond werving van vrijwilligers, bestuursvrijwilligers en infosessies over de vrijwilligerswet. Mis ook onze studiedag tijdens de Week van de Vrijwilliger niet!

Kwadraet

Doelgroep: Professionelen

Wij ontwikkelen en begeleiden cocreatieve processen, ondersteunen vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, lokale besturen en vrijwilligerscoaches in het cocreatief werken. Cocreatie is wat gebeurt wanneer mensen of groepen samen oplossingen creëren die tegemoet komen aan een algemeen belang. Het is een proces van authentieke en respectvolle interactie tussen mensen die samen zoeken naar een gedeeld toekomstbeeld en samen […]

Procura

Doelgroep: Professionelen

Onze expertise betreft vooral het vraagstuk betreffende vrijwilligers, aansprakelijkheid en verzekeringen. Vormingen op maat zijn uiteraard steeds mogelijk. Meer info: http://www.procura.be

Vrijwilligerswerkwerkt

Doelgroep: Professionelen

Het doel: Het opleiden, ondersteunen en begeleiden van organisaties die werk willen maken van bewust en sterk vrijwilligerswerk. Het aanbod waar steden en gemeenten kunnen op intekenen is op te delen in 7 grote blokken:

Vrijwilligersacademies

Doelgroep: Vrijwilligers

De vrijwilligersacademies zijn een initiatief van VormingPlus. Zij hebben een vormingsaanbod voor vrijwilligers. Ook lokale besturen kunnen hierop intekenen.

Archéduc

Doelgroep: Vrijwilligers

Vormingplus Halle-Vilvoorde: Archéduc organiseert diverse educatieve projecten voor vrijwilligers. Zij stimuleren en ondersteunen vrijwillig engagement op 4 manieren:

Oppepper

Doelgroep: Vrijwilligers

Oppepper is het vormingsaanbod van Vormingplus Antwerpen en Vormingplus Kempen rond vrijwilligerswerk. Ze bieden betaalbare vormingen aan. Sommige workshops zijn bedoeld voor de verantwoordelijken van de organisatie. Andere kunnen evengoed georganiseerd worden voor de vrijwilligers en professionelen. 

Vormingplus Citizenne (Brussel)

Doelgroep: Vrijwilligers

Wij hebben een breed vormingsaanbod waarbij thema’s talent, waarderend werken, verbindend communiceren vaak terugkomen. We werken rond die thema’s ook op vraag en op maat. Voor meer info, bezoek onze website.