Vorming voor lokale besturen: matching en inschakeling van kwetsbare vrijwilligers (19/11)

Hoe vind je vanuit het lokale bestuur een plek voor kwetsbare kandidaat vrijwilligers? Kunnen ze aan de slag in de eigen diensten? Zie je ook bij externe vrijwilligersorganisaties mogelijkheden? Hoe vergroot je hun slaagkansen in het vrijwilligerswerk? In deze gratis vorming op 19 november 2018 leer je kijken naar talenten van kwetsbare vrijwilligers. Je krijgt handvaten om een duurzame match te realiseren tussen kandidaat enerzijds en dienst van het lokale bestuur of organisatie anderzijds. 

Deze vorming kadert in het project Lokaal Vrijwilligen 2.0 dat het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw samen met VVSG en Cera realiseert. Met dit project willen we lokale besturen inspireren in de ondersteuning van het lokale vrijwilligerswerk.

Programma

  • 9:30-10:00: Onthaal met koffie
  • 10:00-10:05: Verwelkoming
  • 10:05 – 12:00: Konekt (http://www.konekt.be) gaat in op de kracht van talenten. Een stappenplan om talenten te ontdekken bij kwetsbare vrijwilligers. De lesgevers brengen het verhaal aan de hand van goede praktijken.
  • 12:00 – 12:30: Praktijkervaring van het lokaal steunpunt vrijwilligerswerk en Sociaal Centrum van Mechelen in het inschakelen en matchen van kwetsbare vrijwilligers
  • 12:30 – 13:15: lunch
  • 13:15 – 13:30: korte voorstelling van de talentenscan door Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel
  • 13:30 – 16:15: Pegode vzw (http://www.pegode.be) werkt samen met de dienst Vrijwilligerswerk Antwerpen in het inschakelen van kwetsbare vrijwilligers. Ze levert vanuit de eigen praktijkervaring handvaten: hoe realiseer je duurzaam vrijwilligerswerk in de eigen diensten van het lokale bestuur en externe vrijwilligersorganisaties?

Doelgroep

Voor medewerkers van Vlaamse gemeentes of het OCMW’s, die bezig zijn met vrijwilligerswerk.

Locatie

De Lindepoort (zaal FORUM),Vergader- en congrescentrum
Begijnenstraat 18 bus 1 | 2800 Mechelen
Bereikbaarheid en route

Deelnameprijs

Gratis! Let op, we rekenen een no show fee van 30 euro aan als je inschrijft en toch niet komt, en dat niet 5 dagen voor de vorming laat weten. 

Inschrijven

Sorry, de vorming is volzet!

Yes No