Veelgestelde vragen

Momenteel krijgen we heel wat vragen binnen van lokale besturen over de gratis vrijwilligersverzekering en vrijwilligerswerk in het kader van Vlaanderen helpt. Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Vlaanderen helpt

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, lokken een nooit geziene golf van solidariteit uit in Vlaanderen. Vlamingen willen zich inzetten om mensen die het extra moeilijk hebben deze dagen te helpen: door boodschappen te doen, de hond uit te laten, of simpelweg contact te houden. Toch dienen ook deze acties veilig te verlopen, zowel voor de vrijwilligers als voor de hulpbehoevenden. Minister-president van de Vlaamse regering Jan Jambon, Vlaams Viceminister-president en minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke lanceren daarom #Vlaanderenhelpt.

De mensen die zich willen inzetten in het kader van Vlaanderen Helpt, doen dat in opdracht van de Vlaamse Overheid of lokale bestuur. De Vlaamse Overheid zorgt ervoor dat je, als je vrijwilligt in dit verband, je verzekerd bent. Een vrijwilliger is iemand die zich uit vrije wil en onbezoldigd inzet voor anderen, in min of meer georganiseerd verband, in dit geval de Vlaamse overheid of lokale bestuur. In essentie ben je verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en Lichamelijke Ongevallen. Meer details over de polis kan je hier vinden

Ontdek hier meer info over het initiatief.

De verzekering geldt enkel voor mensen die vrijwilligen in het kader van de Coronacrisis voor toegelaten activiteiten: boodschappen doen, mensen opbellen, de hond uitlaten,….

Wij accepteren bepaalde activiteiten duidelijk niet:
– tekeningen maken/brieven schrijven
– kinderopvang/babysit
– vervoer
– oppas/nachtoppas
– mantelzorg (noch hulp aan gezin of familie)

Meer info vind je hier: https://www.lokaalvrijwilligen.be/vrijwilligen-in-het-kader-van-de-solidariteit-m-b-t-covid-19-nuttige-richtlijnen/

Als lokaal bestuur houd je de gegevens bij van de vrijwilligers die zich bij jullie aanmelden. Je deelt deze niet met ons: zo worden regels wat betreft GDPR niet geschonden. We hebben als steunpunt aantallen nodig, geen namen. Die aantallen mag je bij wijzigingen (extra vrijwilligers die starten) telkens aan het begin en einde van de week per mail bezorgen aan vlaanderenhelpt@vsvw.be. Geef enkele de aantallen door van mensen die effectief vrijwilligen.

Meer info vind je hier: https://www.lokaalvrijwilligen.be/de-lokale-besturen-en-vlaanderen-helpen/

Het is niet de bedoeling dat jullie de vrijwilligers inputten bij ons om hen te verzekeren voor de gratis vrijwilligersverzekering. Het volstaat als je als lokaal bestuur de gegevens bijhoudt van de vrijwilligers die zich bij jullie aanmelden en je deze niet deelt met ons: zo worden regels wat betreft GDPR niet geschonden. We hebben als steunpunt aantallen nodig, geen namen. Die aantallen mag je bij wijzigingen (extra vrijwilligers die starten) telkens aan het begin en einde van de week per mail bezorgen aan vlaanderenhelpt@vsvw.be. Geef enkele de aantallen door van mensen die effectief vrijwilligen.
Meer info vind je hier: https://www.lokaalvrijwilligen.be/de-lokale-besturen-en-vlaanderen-helpen/

Vrijwilligers hoeven zich echt niet tweemaal te registreren. Dat heeft geen nut. Als jullie de gegevens bijhouden en ons de aantallen bezorgen volstaat dat. Die aantallen mag je bij wijzigingen (extra vrijwilligers die starten) telkens aan het begin en einde van de week per mail bezorgen aan vlaanderenhelpt@vsvw.be. Geef enkel de aantallen door van mensen die effectief vrijwilligen.
Meer info vind je hier: https://www.lokaalvrijwilligen.be/de-lokale-besturen-en-vlaanderen-helpen

Initiatieven vanuit het lokaal bestuur zoals de bemanning van een triagepunt of het uitdelen van flyers komen in aanmerking voor de Gratis Verzekering. Op voorwaarde dat het gaat om vrijwilligers (dus geen personeelsleden, medewerkers die hier taken opnemen mits vrijstelling van dienstprestaties) en dat ze geen zorg- noch medische taken verrichten.

Zo’n wettelijk attest bestaat er momenteel nog niet. We raden het af om zelf attesten aan te maken en te bezorgen aan vrijwilligers. Hier kan al te gemakkelijk mee gefraudeerd worden. Tot nu zijn er nog geen problemen tot bij ons gekomen. Mocht een vrijwilliger toch problemen ervaren en dit bij jullie melden, geef ons dat zeker door. Mail naar vlaanderenhelpt@vsvw.be

Het wordt afgeraden om met cash betalingen te doen omwille van het besmettingsrisico. In vele winkels kan het ook niet meer.
Vermijd dat de vrijwilliger moet voorschieten. Dat kan tot discussies leiden achteraf die best te vermijden zijn. Wat als hulpvrager niet betaalt?
We raden aan dat vrijwilliger en hulpvrager met de bancontact app betalingen doen. Zo hoeft er geen cash te worden uitgewisseld. Dat kan echter enkel als zowel vrijwilliger als hulpvrager de app gebruiken.
In veel gevallen zal dit niet het geval zijn. Jullie kunnen daarom prepaidkaarten aan de vrijwilligers uitdelen en hierop max. 50 euro storten. Je hebt perfect de controle als lokaal bestuur op de betaling met deze prepaidkaarten. Jullie factureren dan naar de hulpvrager. Zo houd je je aan de principes van de vrijwilligerswet die geen betalingen van individu tot individu toelaat.

Om vrijwilligerswerk te mogen doen, moet je 16 jaar zijn. Om in aanmerking te komen voor de Gratis Vrijwilligerswerk moet je uiteraard ook minimum 16 jaar oud zijn.
Er wordt geen maximum leeftijdsgrens bepaald voor deze gratis vrijwilligersverzekering. Vermeld best ook geen maximum leeftijdsgrens op je eigen website. Sommige taken zoals mensen opbellen zijn perfect veilig, ook voor 65 plussers. Een goede praktijk die we bij vele lokale besturen zien is mensen te waarschuwen voor de mogelijke risico’s en dat ook vrijwilligers de raadgevingen dienen op te volgen

De meldingsplicht voor uitkeringsgerechtigden is nog steeds van toepassing, ook tijdens de Coronacrisis. Enkele tijdelijk werklozen hoeven geen melding te doen van hun vrijwilligerswerk!

Deze principes blijven gelden, maar zet de kostenvergoedingen gerust opzij, dat is op dit moment niet dé motivatie van mensen om iets te doen.
Er heerst een informatieplicht.
Voor mensen die zich registreren voor de Gratis Verzekering en zo deel uitmaken van de Feitelijke Vereniging #VlaanderenHelpt gelden deze regels ook, d.w.z.:

  • uit vrije wil
  • onbezoldigd
  • in min of meer georganiseerd verband:
    hier feitelijke vereniging #VlaanderenHelpt
    of via de gemeente
    of de organisatie waar ze al dan niet reeds actief waren

Meer info vind je op https://www.lokaalvrijwilligen.be/vrijwilligen-in-het-kader-van-de-solidariteit-m-b-t-covid-19-nuttige-richtlijnen/

Medisch geschoold? Verpleegkundige? Dokter? Deze registreren zich beter rechtstreeks bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Deze verzekering geldt enkel voor activiteiten tussen 8.00 uur ‘s
ochtends en 20.00 uur ‘s avonds .

De actieperiode van de Gratis Verzekering in kader van Vlaanderen helpt loopt vanaf zondag 15 maart 2020 om 9.00 uur tot en met 31 juli 2020 om 20.00 uur.

 

De verzekering biedt GEEN WAARBORG als je besmet wordt met het Corona-virus: dat is geen ongeval….

Het is uiteraard belangrijk om vrijwilligers instructies mee te geven om besmetting te voorkomen: https://www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19

Gebruik ook dit filmpje van VVSG om je vrijwilligers te informeren.

Nee, schade aan de eigen wagen wordt niet verzekerd. Daarvoor dient de vrijwilliger beroep te doen op de eigen autoverzekering.

 

Load More