Kunnen we vrijwilligers die we inzetten voor een eigen initiatief van de gemeente (zoals het inzetten van een triagepunt van de gemeente) ook verzekeren via de Gratis Vrijwilligersverzekering?

Initiatieven vanuit het lokaal bestuur zoals de bemanning van een triagepunt of het uitdelen van flyers komen in aanmerking voor de Gratis Verzekering. Op voorwaarde dat het gaat om vrijwilligers (dus geen personeelsleden, medewerkers die hier taken opnemen mits vrijstelling van dienstprestaties) en dat ze geen zorg- noch medische taken verrichten.