Is er tijdens deze Coronacrisis nog steeds een meldingsplicht voor uitkeringsgerechtigden om te mogen vrijwilligen?

De meldingsplicht voor uitkeringsgerechtigden is nog steeds van toepassing, ook tijdens de Coronacrisis. Enkele tijdelijk werklozen hoeven geen melding te doen van hun vrijwilligerswerk!