Hoe vermijden we dat vrijwilliger en hulpvrager cash uitwisselen?

Het wordt afgeraden om met cash betalingen te doen omwille van het besmettingsrisico. In vele winkels kan het ook niet meer.
Vermijd dat de vrijwilliger moet voorschieten. Dat kan tot discussies leiden achteraf die best te vermijden zijn. Wat als hulpvrager niet betaalt?
We raden aan dat vrijwilliger en hulpvrager met de bancontact app betalingen doen. Zo hoeft er geen cash te worden uitgewisseld. Dat kan echter enkel als zowel vrijwilliger als hulpvrager de app gebruiken.
In veel gevallen zal dit niet het geval zijn. Jullie kunnen daarom prepaidkaarten aan de vrijwilligers uitdelen en hierop max. 50 euro storten. Je hebt perfect de controle als lokaal bestuur op de betaling met deze prepaidkaarten. Jullie factureren dan naar de hulpvrager. Zo houd je je aan de principes van de vrijwilligerswet die geen betalingen van individu tot individu toelaat.