Is schade aan de wagen verzekerd met de Gratis Verzekering van #Vlaanderenhelpt?

Is schade aan de wagen verzekerd met de Gratis Verzekering van #Vlaanderenhelpt?

Nee, schade aan de eigen wagen wordt niet verzekerd. Daarvoor dient de vrijwilliger beroep te doen op de eigen autoverzekering.

 

Is besmetting door het Coronavirus verzekerd met de Gratis Verzekering van #Vlaanderenhelpt?

Is besmetting door het Coronavirus verzekerd met de Gratis Verzekering van #Vlaanderenhelpt?

De verzekering biedt GEEN WAARBORG als je besmet wordt met het Corona-virus: dat is geen ongeval….

Het is uiteraard belangrijk om vrijwilligers instructies mee te geven om besmetting te voorkomen: https://www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19

Gebruik ook dit filmpje van VVSG om je vrijwilligers te informeren.

Wanneer is de verzekering van toepassing?

Wanneer is de verzekering van toepassing?

Deze verzekering geldt enkel voor activiteiten tussen 8.00 uur ‘s
ochtends en 20.00 uur ‘s avonds .

De actieperiode van de Gratis Verzekering in kader van Vlaanderen helpt loopt vanaf zondag 15 maart 2020 om 9.00 uur tot en met 31 juli 2020 om 20.00 uur.

 

Waar kunnen vrijwilligers met een medische achtergrond terecht?

Waar kunnen vrijwilligers met een medische achtergrond terecht?

Medisch geschoold? Verpleegkundige? Dokter? Deze registreren zich beter rechtstreeks bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Is de Vrijwilligerswet versoepeld tijdens deze Corona-crisis?

Is de Vrijwilligerswet versoepeld tijdens deze Corona-crisis?

Deze principes blijven gelden, maar zet de kostenvergoedingen gerust opzij, dat is op dit moment niet dé motivatie van mensen om iets te doen.
Er heerst een informatieplicht.
Voor mensen die zich registreren voor de Gratis Verzekering en zo deel uitmaken van de Feitelijke Vereniging #VlaanderenHelpt gelden deze regels ook, d.w.z.:

  • uit vrije wil
  • onbezoldigd
  • in min of meer georganiseerd verband:
    hier feitelijke vereniging #VlaanderenHelpt
    of via de gemeente
    of de organisatie waar ze al dan niet reeds actief waren

Meer info vind je op https://www.lokaalvrijwilligen.be/vrijwilligen-in-het-kader-van-de-solidariteit-m-b-t-covid-19-nuttige-richtlijnen/

Is er tijdens deze Coronacrisis nog steeds een meldingsplicht voor uitkeringsgerechtigden om te mogen vrijwilligen?

Is er tijdens deze Coronacrisis nog steeds een meldingsplicht voor uitkeringsgerechtigden om te mogen vrijwilligen?

De meldingsplicht voor uitkeringsgerechtigden is nog steeds van toepassing, ook tijdens de Coronacrisis. Enkele tijdelijk werklozen hoeven geen melding te doen van hun vrijwilligerswerk!

Is er een leeftijdsgrens om in aanmerking te komen voor de Gratis Vrijwilligersverzekering?

Is er een leeftijdsgrens om in aanmerking te komen voor de Gratis Vrijwilligersverzekering?

Om vrijwilligerswerk te mogen doen, moet je 16 jaar zijn. Om in aanmerking te komen voor de Gratis Vrijwilligerswerk moet je uiteraard ook minimum 16 jaar oud zijn.
Er wordt geen maximum leeftijdsgrens bepaald voor deze gratis vrijwilligersverzekering. Vermeld best ook geen maximum leeftijdsgrens op je eigen website. Sommige taken zoals mensen opbellen zijn perfect veilig, ook voor 65 plussers. Een goede praktijk die we bij vele lokale besturen zien is mensen te waarschuwen voor de mogelijke risico’s en dat ook vrijwilligers de raadgevingen dienen op te volgen

Hoe vermijden we dat vrijwilliger en hulpvrager cash uitwisselen?

Hoe vermijden we dat vrijwilliger en hulpvrager cash uitwisselen?

Het wordt afgeraden om met cash betalingen te doen omwille van het besmettingsrisico. In vele winkels kan het ook niet meer.
Vermijd dat de vrijwilliger moet voorschieten. Dat kan tot discussies leiden achteraf die best te vermijden zijn. Wat als hulpvrager niet betaalt?
We raden aan dat vrijwilliger en hulpvrager met de bancontact app betalingen doen. Zo hoeft er geen cash te worden uitgewisseld. Dat kan echter enkel als zowel vrijwilliger als hulpvrager de app gebruiken.
In veel gevallen zal dit niet het geval zijn. Jullie kunnen daarom prepaidkaarten aan de vrijwilligers uitdelen en hierop max. 50 euro storten. Je hebt perfect de controle als lokaal bestuur op de betaling met deze prepaidkaarten. Jullie factureren dan naar de hulpvrager. Zo houd je je aan de principes van de vrijwilligerswet die geen betalingen van individu tot individu toelaat.

Kunnen wij een attest bezorgen aan vrijwilligers zodat zij hun essentiële verplaatsing kunnen aantonen bij de politie?

Kunnen wij een attest bezorgen aan vrijwilligers zodat zij hun essentiële verplaatsing kunnen aantonen bij de politie?

Zo’n wettelijk attest bestaat er momenteel nog niet. We raden het af om zelf attesten aan te maken en te bezorgen aan vrijwilligers. Hier kan al te gemakkelijk mee gefraudeerd worden. Tot nu zijn er nog geen problemen tot bij ons gekomen. Mocht een vrijwilliger toch problemen ervaren en dit bij jullie melden, geef ons dat zeker door. Mail naar vlaanderenhelpt@vsvw.be

Kunnen we vrijwilligers die we inzetten voor een eigen initiatief van de gemeente (zoals het inzetten van een triagepunt van de gemeente) ook verzekeren via de Gratis Vrijwilligersverzekering?

Kunnen we vrijwilligers die we inzetten voor een eigen initiatief van de gemeente (zoals het inzetten van een triagepunt van de gemeente) ook verzekeren via de Gratis Vrijwilligersverzekering?

Initiatieven vanuit het lokaal bestuur zoals de bemanning van een triagepunt of het uitdelen van flyers komen in aanmerking voor de Gratis Verzekering. Op voorwaarde dat het gaat om vrijwilligers (dus geen personeelsleden, medewerkers die hier taken opnemen mits vrijstelling van dienstprestaties) en dat ze geen zorg- noch medische taken verrichten.