Toekomst Verenigingswerk onzeker

Het Grondwettelijk Hof velde eerder dit jaar een Arrest dat het KB dat o.a. het verenigingswerk regelt, vernietigt.  Het Verenigingswerk in deze vorm houdt dus op 31 december 2020 op te bestaan. Het is momenteel helemaal niet zeker dat er volgend jaar een nieuwe regeling komt. Een wetsvoorstel van juli moest dit mogelijk maken maar hierop heeft de Raad van Stad fundamentele bezwaren geformuleerd.

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft altijd benadruk dat Verenigingswerk niet hetzelfde is als Vrijwilligerswerk, je kan het standpunt dat  we toen formuleerden er nog eens op nalezen.

Afwachten welk effect het verdwijnen van deze regeling zal hebben op het vrijwilligerswerk….