Vrijwilligers verzekeren? 

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk werkt stevig aan de vernieuwing van de gratis vrijwilligersverzekering. Wil jij als lokaal bestuur deze verzekering mee promoten, mail dan naar lies@vsvw.be, en we houden je van elke stap op de hoogte. Daarnaast hebben we op onze website een heel nieuw luik om organisaties en lokale besturen op weg te zetten […]

Brief aan de burgemeester

Beste burgemeester, Een nieuwe bestuursperiode biedt nieuwe kansen. Ook met betrekking tot het vrijwilligerswerk liggen er belangrijke opportuniteiten voor uw gemeente. Creëert u de komende periode mee de randvoorwaarden waardoor het vrijwilligerswerk in uw gemeente kan floreren? Lees Jan’s brief aan de burgemeester

Leren bij de buren: studiebezoek Nederland 2018

In de zomer van 2018 bracht het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw samen met verschillende lokale besturen een studiebezoek aan Nederland. We ging langs bij de  gemeentes en de Vrijwilligerscentrales van Utrecht en Zeist en we ontmoetten er de mensen van NOV en Movisie. Prof. dr. Lukas Meijs gaf een inspirerende lezing over Vrijwillige energie. Deze […]

Toolbox Lokaal Vrijwilligerswerk Versterken

Lokale besturen zien steeds meer het belang in van het vrijwilligerswerk dat in hun buurten gebeurt. Vrijwilligerswerk zorgt voor een warme en solidaire samenleving, en speelt zich bij uitstek lokaal af. De meeste mensen vrijwilligen in hun eigen buurt of stad. Om op die tendens in te spelen, zetten lokale besturen tal van initiatieven op […]

Toolbox Vrijwilligers matchen

De zoektocht naar vrijwilligers verloopt vaak niet eenvoudig voor vrijwilligersorganisaties. Heel wat organisaties vissen in dezelfde vijver. Er is nochtans een groot potentieel, dat de weg niet vindt naar het vrijwilligerswerk. Je hebt als gemeente een aantal mogelijkheden om een antwoord te bieden op deze uitdaging. Wil je gemeente zelf de matching organiseren? Dan kun […]

Studiebezoek aan Nederland

In de zomer van 2018 bracht het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw samen met verschillende lokale besturen een studiebezoek aan Nederland. We ging langs bij de  gemeentes en de Vrijwilligerscentrales van Utrecht en Zeist en we ontmoetten er de mensen van NOV en Movisie. Prof. dr. Lukas Meijs gaf een inspirerende lezing over Vrijwillige energie. Deze […]

Over vrijwilligerswerk in Nederland

Hoe zit het met het aantal vrijwilligers en de regelgeving over vrijwilligerswerk in Nederland? Joost van Alkemade en Ronald Hetem van NOV en Willem-Jan de Gast van Movisie brachten cijfers en verduidelijking. Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. Movisie is het Nederlandse kennisinstituut voor een aanpak van sociale […]

Vrijwilligerswerkbeleid van gemeentes

Movisie heeft vanuit de Nederlandse overheid de opdracht gekregen om het vrijwilligerswerkbeleid van Nederlandse gemeentes te inventariseren. Willem-Jan de Gast van Movisie: “Daar zijn we nog mee bezig. We hebben uiteindelijk 20 gemeentes benaderd en met 15 gemeentes zijn we uitgebreid in gesprek gegaan.” Hij schetste de bevindingen van deze bevraging. Hier vind je zijn […]

Vrijwillige energie

Prof. dr. Lukas Meijs bracht een lezing over vrijwillige energie en hoe die om te zetten in vrijwilligerswerk. We delen hier de belangrijkste inzichten van zijn relaas. Hier vind je zijn presentatie. 

Doelgroepenbeleid

Inzetten op doelgroepen, werkt dat en hoe pakken ze dat aan in Nederland? Wat betreft te onderscheiden doelgroepen, zien we niet per definitie veel verschillen tussen de Nederlandse en de Vlaamse praktijk. Doelgroepen zijn jongeren, vluchtelingen en asielzoekers, mensen met een uitkering, ouderen,…. Wat betreft de afbakening zijn er amper verschillen met onze Vlaamse praktijk. […]