De lokale besturen en Vlaanderen helpen

#VlaanderenHelpt

De Lokale Besturen helpen

Er zijn tal van lokale besturen die de vragen en suggesties van mensen die ‘iets willlen doen’ pogen te stroomlijnen.

Het initiatief #VlaanderenHelpt heeft niet de intentie om deze initiatieven te doorkruisen of af te blokken. Integendeel.

We willen graag zicht hebben op alle lokale besturen die een contactpunt hebben opgestart. Zo kunnen we mensen die bij het steunpunt komen aankloppen, rechtstreeks doorsturen. Vul je daarom even deze korte vragenlijst in? Alvast bedankt!

Ontdek hier hoe we concreet een succesvolle samenwerking zien.

Werkwijze

Om van #VlaanderenHelpt een succes te maken, en mensen die zich engageren optimaal te beschermen, stellen we volgende werkwijze voor.

 1. Je hebt een contactpunt/inschrijvingsformulier waar burgers van je stad of gemeente zich kunnen registreren als vrijwilliger? Prima! Hoe meer mensen zich via het lokaal bestuur registreren, hoe beter.
 2. Je hebt al een lijst opgesteld van mensen die zich willen engageren? Dan vragen we  je als lokaal bestuur deze gegevens gewoon bij te houden, aan te vullen etc. (ze hoeven bij registratie nog niet effectief te vrijwilligen)

Tip: wij vragen zowel telefoonnummer, e-mailadres als Rijksregisternummer. Vanzelfsprekend volgens de correcte regels betreffende GDPR.

Vraag ook best wat mensen willen doen zodat je wat  controle over de zaak houdt.

Twijfel of het wel kan? Leg je vraag dan even voor aan vlaanderenhelpt@vsvw.be

 

Verzekeringen

Volgende scenario’s zijn mogelijk:

 1. Jullie hebben een verzekering voor vrijwilligers afgesloten? Dan moeten ze niet onder VlaanderenHelpt worden geregistreerd: een dubbele verzekering heeft immers weinig zin.
 2. Je hebt geen verzekering gesloten voor deze mensen? Dan kunnen ze verzekerd worden via #VlaanderenHelpt.

 

Verzekeren via #VlaanderenHelpt, hoe organiseren we dat best?

 • als lokaal bestuur houd je de gegevens bij en deel je die niet met ons: zo worden regels wat betreft GDPR niet geschonden en we hebben als steunpunt aantallen nodig, geen namen. Die aantallen mag je om de 2 à 3 dagen per mail bezorgen aan vlaanderenhelpt@vsvw.be.
 • in het geval iemand een schadegeval heeft, doet deze vrijwilliger hiervan rechtstreek melding per mail aan vlaanderenhelpt@vsvw.be (geef dit ook zo mee aan de vrijwilligers). Wij nemen dan contact op met je lokaal bestuur: om te verifiëren of de persoon in kwestie bekend is bij het lokaal bestuur: niet geregistreerd is immers niet verzekerd
 • Essentieel is dat de Vrijwilligerswet ook in deze bijzondere tijden worden gerespecteerd. Vragen of twijfel? Leg ze aan ons voor.

Nog enkele reminders over de verzekering die de Vlaamse Overheid aanbiedt:

 • Niet geregistreerd impliceert niet verzekerd
 • Schadegevallen worden binnen de 24 uren doorgegeven. De instructies van het Steunpunt vzw dienen hierbij strikt opgevolgd te worden  (eerste contact per mail vlaanderenhelpt@vsvw.be).
 • Opgelet: sommige zaken zijn uitgesloten van verzekeringswaarborg. Check dat gerust of leg je vraag aan ons voor.
 • Deze verzekering geldt enkel voor activiteiten tussen 8.00 uur ‘s ochtends en 20.00 uur ‘s avonds.
 • Vrijwilligers dienen zich te gedragen als een ‘goed huisvader’ en volgen de overheidsinstructies inzake het Corona-virus nauwgezet op.
 • Vrijwilligers regelmatig attenderen over de hygiënische regels en de instructies van het Rode Kruis Vlaanderen inzake Handen wassen.
 • Mensen mogen niet vrijwilligen als ze ziek zijn of een vermoeden hebben dat ze ziek aan het worden zijn.
 • De verzekering dekt immers geen besmettingen, ziektes of gevolgen daarvan.

 

Vlaanderen kan dat! De Lokale Besturen kunnen dat!