12 tips om vaccinatievrijwilligers te waarderen en begeleiden

Vrijwilligers in vaccinatiecentra verdienen zeker je waardering en duidelijke ondersteuning. In de stress van het moment vergeten we soms het allerbelangrijkste. Hieronder vind je alvast 12 tips om een warm kader te bouwen voor vrijwilligerswerk.

Verhoogde kostenvergoeding voor vrijwilligers in vaccinatiecentra

Verhoogde kostenvergoeding voor vrijwilligers in vaccinatiecentra

De ministerraad heeft beslist dat vrijwilligers die zich in de periode van 1 maart 2021 tot 31 december 2021 inzetten in vaccinatiecentra, een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding mogen ontvangen. Deze beslissing moet echter wel nog formeel gepubliceerd worden in het staatsblad. De verhoogde forfaitaire kostenvergoeding bedraagt 2.600,90 euro per jaar en 35,41 euro per dag (bedragen […]

Vraag en antwoord

Hier ontdek je alle vragen en antwoorden die aan bod kwamen tijdens de vragenuren in februari over vrijwilligers in vaccinatiecentra.

Een leidraad om je vrijwilligers te screenen

Deze leidraad kan je helpen om de kandidaat vrijwilligers te screenen die interesse hebben om te vrijwilligen in het vaccinatiecentrum.

Vrijstelling meldingsplicht voor vrijwilligers in vaccinatiecentra

Vrijstelling meldingsplicht voor vrijwilligers in vaccinatiecentra

Voor de tijdelijk en volledig werklozen en bruggepensioneerden die vrijwilligerswerk verrichten in een vaccinatiecentrum,  geldt voor de duur van het bestaan van die centra een vrijstelling van meldingsplicht. Meer info over de meldingsplicht ontdek je hier.

Modelafsprakennota voor vaccinatiecentra

Maak duidelijke en goede afspraken met de vrijwilligers in het vaccinatiecentrum en zet ze op papier. Je kan onze modelnota gebruiken als basis voor jullie eigen afsprakennota. Omdat dit een lang document is van meerdere pagina’s, is een samenvatting om hen te laten ondertekenen natuurlijk wel handig. Deze modelsamenvatting kan je hiervoor gebruiken.

Schrijf je in voor de vragenuurtjes over vrijwilligers in vaccinatiecentra

Heb je nog vragen over de inzet van vrijwilligers in de vaccinatiecentra? Over technische punten zoals kostenvergoedingen, overeenkomsten, afspraken of verzekeringen? Of zit je met een vraag over hoe je vrijwilligers kan begeleiden en gemotiveerd houden? Neem dan zeker deel aan één van onze vragenuurtjes:

Vaccinatiecentra: vrijwilligers verzekeren

Zelf verzekeren of niet? Als je al een verzekering hebt voor het vrijwilligerswerk conform de wettelijke verzekeringsplicht die de Vrijwilligerswet oplegt, is het interessant even voor de zekerheid contact op te nemen met je verzekeraar om de bijkomende (vaccinatie)vrijwilligers mee op te nemen.

Een onkostenvergoeding geven aan vaccinatievrijwilligers?

Wat zegt de Vrijwilligerswet? De Vrijwilligerswet laat toe dat de kosten van vrijwilligers vergoed worden. Een kostenvergoeding is een terugbetaling voor (gemaakte) kosten. Dat staat zo in de Vrijwilligerswet om de drempel tot het vrijwilligerswerk zo laag mogelijk te houden.