Mogen enkel gevaccineerde vrijwilligers vrijwilligen?