Intervisie Lokaal Vrijwilligen voor verantwoordelijken vrijwilligersbeleid

Ben jij verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid in je gemeente of OCMW? Bots je op vragen in je opdracht? In deze intervisiegroep Lokaal Vrijwilligen brengen we medewerkers van lokale besturen samen. We wisselen ervaringen en inspirerende praktijken uit. Deze intervisiegroep komt 3 à 4 keer per jaar samen.

In de eerste samenkomst lijsten we de uitdagingen op die jullie ervaren. We bespreken de resultaten van een bevraging die door de deelnemers werd ingevuld.  De politieke steun voor de lokale ondersteuning van het vrijwilligerswerk komt aan bod. We nemen de beleidsnota’s van het bestuur er bij. Ook gaan we in op de integratie van OCMW en gemeente en de impact hiervan op jullie vrijwilligersbeleid.

Deze intervisie wordt begeleid door Jan Verdée, onze medewerker ondersteuning lokale besturen.

Schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt! Voorafgaand aan de eerste samenkomst ontvang je een bevraging.

Datum

20 juni van 10:00 tot 14:00 (onthaal vanaf 9:30)

Doelgroep

Verantwoordelijken van het vrijwilligersbeleid in het lokale bestuur (OCMW of gemeente)  die niet deelnemen aan de huidige reflectiegroep Lokaal Vrijwilligen voor grotere lokale besturen

Begeleiding

Jan Verdée

Praktisch

Adres:

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (Lokaal 5.02)
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel

Hoe te bereiken? http://www.huismadou.be

Deelnemers: maximum 15 deelnemers, tenminste 8 deelnemers 

Gratis

Inschrijven

Schrijf je hieronder in voor de intervisies, waarvan de eerste op 20 juni 2019 plaatsvindt. Past die datum niet, maar heb je toch interesse? Mail dan naar jan@vsvw.be