Vermaatschappelijking van de zorg

Participatiesamenleving

De Nederlandse overheid verwacht van burgers dat ze zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en omgeving. Dat noemde de koning van Nederland in zijn troonrede van 2013 de participatiesamenleving. Ambtenaar van de gemeente Utrecht: “Er valt heel wat over te discussiëren, maar wat zeker is, is dat een verzorgingsstaat luie burgers creëert en een participatiesamenleving actieve burgers creëert.” Nederlanders stellen deze participatiesamenleving echter meer en meer ter discussie. Joost van Alkemade van NOV geeft toelichting bij het debat. Hier vind je zijn presentatie. 

Lees verder

Activering

Activering een manier om mensen te doen vrijwilligen?

Er zijn steeds meer mensen die niet langer vrijwilligen uit eigen keuze, maar daartoe worden gedwongen. Als je een uitkering krijgt, moet je iets doen voor de samenleving.

Geactiveerd worden.

Lees verder

Brief aan de burgemeester

Beste burgemeester,

 

Ik wil u vooreerst feliciteren met uw nieuw mandaat als burgemeester. Het zijn vermoedelijk best spannende en drukke dagen voor u, zo bij de start van deze bestuursperiode. Een nieuwe gemeenteraad kwam voor een eerste of tweede maal samen. U ontmoet wellicht heel wat mensen die met hun zorgen, wensen en verwachtingen tot bij u komen.

Lees verder

Presentaties en tools vorming inschakelen en matchen van kwetsbare vrijwilligers staan online

Op 19 november organiseerden we voor lokale besturen een vorming over het inschakelen en matchen van kwetsbare vrijwilligers. Meer dan 50 medewerkers van lokale besturen namen deel.

Ontdek hier de presentaties en interessante linken.

 Middenveldorganisaties wijzen de nieuwe lokale besturen de weg

Voor en na de verkiezingen bundelden heel wat middenveldsectoren aanbevelingen en inspiratie voor de nieuwe lokale besturen. Verenigde Verenigingen geeft een overzicht van die aanbevelingen. Lees hier meer. 

Slim Geregeld

Ken jij Slim Geregeld al? Deze website van Verenigde Verenigingen biedt een pak tips voor lokale besturen die af wil van administratieve overlast voor hun verenigingen. Een aanrader! http://slimgeregeld.be/

Majesteit, gaan we nu met z’n allen participeren?

AAN DE KONING VAN NEDERLAND, WILLEM ALEXANDER
Prins der Nederlanden
Prins van Oranje Nassau

 

Geachte Majesteit,

 

Ik wil het met u graag hebben over de participatiesamenlevingU gebruikte deze term voor het eerst in uw troonrede van 2013: “Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.” De verzorgingsstaat maakt plaats voor de participatiesamenleving. Deze verzorgingsstaat is immers onhoudbaar. Wat U, Majesteit, benoemt als de participatiesamenleving, noemen wij vermaatschappelijking. 

(meer…)

Vrijwilligerscentrales stuwen het lokale vrijwilligerswerk

Deze maand startte Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw samen met VVSG en Cera een nieuw project. In dit project willen we lokale besturen ondersteunen in de uitbouw van een vrijwilligerscentrale of -loket. Dit vormt een boeiend vervolg op het project Lokaal Vrijwilligen dat we hebben gerealiseerd samen met VVSG en Cera van 2015 tot 2017. In dat eerste project ging vooral aandacht uit naar het interne vrijwilligersbeleid waar heel wat besturen momenteel werk van maken. We stelden echter ook vast dat OCMW’s en gemeentes ook meer aandacht hebben voor de ondersteuning en promotie van het vrijwilligerswerk op het grondgebied van de gemeente. Het nieuwe project wil jullie inspireren hoe hier op in te zetten. We bieden jullie dit jaar vorming, intervisie, inspiratie, aanbevelingen, individueel advies en digitale tools.

Lees Jans blog

Mol bouwt aan een extern vrijwilligersbeleid

In 2018 zetten we verder in op de ondersteuning van lokale besturen in hun vrijwilligersbeleid. Dit jaar leggen we meer de focus op de uitbouw een extern beleid en de ontwikkeling van een vrijwilligersloket vanuit het lokale bestuur. Hiervoor zullen we vormingen opzetten en een stappenplan aanreiken op https://www.lokaalvrijwilligen.be.

Ook Mol maakt in 2018 werk van een extern beleid. We zullen hen een jaar lang hierin opvolgen en coachen. Hieruit hopen we zelf inzichten te verwerven: hoe begin je hieraan en bouw je het het verder uit? Deze inzichten delen we graag met jullie om jullie hierin te inspireren zodat jullie er zelf werk van kunnen maken. In dit interview leg ik Inne Dierckx, vrijwilligerscoördinator voor het lokaal bestuur van Mol, een aantal vraagjes voor. Ik wil graag weten waar Mol naar toe wil met haar externe beleid en waar ze nu al op inzetten.

Lees Jans blog

Hoe vond jij de Roadshow?

Hoe vond jij de Roadshow?

Bedankt om deel te nemen aan onze Roadshow in oktober. Met deze online bevraging vragen we graag wat jij ervan vond. Zo kunnen we het concept nog verbeteren. Invullen kan anoniem en duurt slechts enkele minuutjes. Eind november sluiten we deze bevraging af. Bedankt!