Stappenplan voor een intern vrijwilligersbeleid

Een intern vrijwilligersbeleid realiseer je niet in één twee drie. Dat vergt tijd, goesting, middelen en ruimte in het lokale bestuur. Je kunt daarbij een stappenplan volgen om tot een succesvol beleid te komen. We beschrijven hier iedere stap. Download de infographic  of bekijk de infographic hieronder. Vraag een papieren versie aan via jan@vsvw.be.

Wil je meer uitleg bij elke stap? Dan moet je registreren of inloggen.

Infographic bekijken

Verantwoordelijke aanstellen

Stel vanuit het OCMW of de gemeente een verantwoordelijke aan die het hele proces coördineert. Als voorbereiding op de integratie van OCMW en gemeente is het verstandig om een verantwoordelijke aan te duiden die een mandaat krijgt om gemeenschappelijk beleid te ontwikkelen over gemeente en OCMW heen.
(meer…)

Vrijwilligerswerk in kaart brengen

De vrijwilligersverantwoordelijke zal alle diensten van OCMW en/of gemeente moeten bevragen om het vrijwilligerswerk binnen het lokale bestuur in kaart te kunnen brengen. Zo krijgt hij zicht op waar en hoeveel vrijwilligers actief zijn, welke afspraken er binnen de diensten worden gemaakt met de vrijwilligers en of de wet er correct wordt nageleefd. (meer…)

Samenstelling werkgroep

Het is van primordiaal belang dat de diensten van OCMW en/of gemeente reeds vroeg in het proces betrokken worden. De verantwoordelijke mag het proces niet alleen dragen. Het is immers belangrijk dat de diensten de acties binnen het vrijwilligersbeleid mee ondersteunen. (meer…)

Komen tot een gemeenschappelijke visie

Een vrijwilligersbeleid dient te stoelen op een gedragen visie. Dit is het fundament van jullie interne beleid. Deze visie krijgt gestalte vanuit de werkgroep. Je kan je inspireren op voorbeelden vanuit andere lokale besturen (zie forum).

(meer…)

Opstellen beleidsplan en begroting

Een beleidsplan is het instrument waarmee jullie verder aan de slag kunnen. Hierin formuleren jullie de doelstellingen, de visie,  het kader en de acties die nodig zijn om deze doelstellingen binnen het interne vrijwilligersbeleid te realiseren. Dit plan dient goedgekeurd te worden door het college van Burgemeester en Schepenen of de OCMW-raad of beiden als ze een gemeenschappelijk beleid ontwikkelen. Dit maakt verankering van het vrijwilligersbeleid binnen het bestuur mogelijk.  (meer…)

Registratie van vrijwilligers

Om het vrijwilligersbeleid op te volgen en te managen is het belangrijk de informatie over de vrijwilligers en de gemaakte afspraken binnen de vrijwilligerswerking te registreren. Daarvoor dien je minstens volgende informatie bij te houden: contactinformatie, uurrooster, taken, dienst, verzekering, eventueel vergoeding, datum opstart en vertrek van vrijwilliger. Door deze informatie bij te houden kan je meten hoeveel vrijwilligers in welke diensten en functies aan de slag zijn, hoeveel uren ze opnemen en hoe lang ze zich gemiddeld inzetten. Deze kwantitatieve informatie is heel waardevol om jullie beleid te evalueren.

(meer…)

Vrijwilligerswerk op de rails

Nu komt het er op aan om stapsgewijs het praktisch werken met vrijwilligers binnen de diensten onder de loep te nemen. Werven en selecteren > Onthalen > Begeleiden > Motiveren en waarderen > Sturen en bijsturen > Uitwuiven > Evalueren. Waar willen jullie prioritair werk van maken? (meer…)