Ontwerp verhoging maximale onkostenvergoeding vaccinatievrijwilligers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed. Dat gaat over de plafonds van de onkostenvergoeding voor vrijwilligers in de vaccinatiecentra en vrijwilligers in de zorgsector.

Lees verder

Vul deze bevraging voor vaccinatiecentra in

Hoe verloopt de samenwerking met de vrijwilligers in jouw vaccinatiecentrum? En wat drijft hen? Vul onderstaande survey in en werk zo mee aan een solide vrijwilligersbeleid. We houden je nadien op de hoogte van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen. Schrijf mee geschiedenis in de grootste vaccinatiecampagne ooit.
Vul de vragenlijst in

12 tips om vaccinatievrijwilligers te waarderen en begeleiden

Vrijwilligers in vaccinatiecentra verdienen zeker je waardering en duidelijke ondersteuning. In de stress van het moment vergeten we soms het allerbelangrijkste. Hieronder vind je alvast 12 tips om een warm kader te bouwen voor vrijwilligerswerk.

Lees de 12 tips

Verhoogde kostenvergoeding voor vrijwilligers in vaccinatiecentra

Verhoogde kostenvergoeding voor vrijwilligers in vaccinatiecentra

De ministerraad heeft beslist dat vrijwilligers die zich in de periode van 1 maart 2021 tot 31 december 2021 inzetten in vaccinatiecentra, een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding mogen ontvangen. Deze beslissing moet echter wel nog formeel gepubliceerd worden in het staatsblad.

De verhoogde forfaitaire kostenvergoeding bedraagt 2.600,90 euro per jaar en 35,41 euro per dag (bedragen 2021).

Er bestond al een verhoogde kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk in de strijd tegen Corona, maar die uitzondering loopt af op 30 juni 2021.

Vraag en antwoord

Hier ontdek je alle vragen en antwoorden die aan bod kwamen tijdens de vragenuren in februari over vrijwilligers in vaccinatiecentra.

Een leidraad om je vrijwilligers te screenen

Deze leidraad kan je helpen om de kandidaat vrijwilligers te screenen die interesse hebben om te vrijwilligen in het vaccinatiecentrum.

Vrijstelling meldingsplicht voor vrijwilligers in vaccinatiecentra

Vrijstelling meldingsplicht voor vrijwilligers in vaccinatiecentra

Voor de tijdelijk en volledig werklozen en bruggepensioneerden die vrijwilligerswerk verrichten in een vaccinatiecentrum,  geldt voor de duur van het bestaan van die centra een vrijstelling van meldingsplicht.

Meer info over de meldingsplicht ontdek je hier.

Modelafsprakennota voor vaccinatiecentra

Maak duidelijke en goede afspraken met de vrijwilligers in het vaccinatiecentrum en zet ze op papier. Je kan onze modelnota gebruiken als basis voor jullie eigen afsprakennota. Omdat dit een lang document is van meerdere pagina’s, is een samenvatting om hen te laten ondertekenen natuurlijk wel handig. Deze modelsamenvatting kan je hiervoor gebruiken.

Schrijf je in voor de vragenuurtjes over vrijwilligers in vaccinatiecentra

Heb je nog vragen over de inzet van vrijwilligers in de vaccinatiecentra? Over technische punten zoals kostenvergoedingen, overeenkomsten, afspraken of verzekeringen? Of zit je met een vraag over hoe je vrijwilligers kan begeleiden en gemotiveerd houden?

Neem dan zeker deel aan één van onze vragenuurtjes:

(meer…)