Studiebezoek aan Nederland

In de zomer van 2018 bracht het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw samen met verschillende lokale besturen een studiebezoek aan Nederland. We ging langs bij de  gemeentes en de Vrijwilligerscentrales van Utrecht en Zeist en we ontmoetten er de mensen van NOV en Movisie. Prof. dr. Lukas Meijs gaf een inspirerende lezing over Vrijwillige energie. Deze studiedag was bijzonder leerrijk. Hier delen we met jullie de belangrijkste inzichten.

Over vrijwilligerswerk in Nederland

Hoe zit het met het aantal vrijwilligers en de regelgeving over vrijwilligerswerk in Nederland? Joost van Alkemade en Ronald Hetem van NOV en Willem-Jan de Gast van Movisie brachten cijfers en verduidelijking. Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. Movisie is het Nederlandse kennisinstituut voor een aanpak van sociale vraagstukken, waaronder ook het vrijwilligerswerk valt. 

Lees verder

Vrijwilligerswerkbeleid van gemeentes

Movisie heeft vanuit de Nederlandse overheid de opdracht gekregen om het vrijwilligerswerkbeleid van Nederlandse gemeentes te inventariseren. Willem-Jan de Gast van Movisie: “Daar zijn we nog mee bezig. We hebben uiteindelijk 20 gemeentes benaderd en met 15 gemeentes zijn we uitgebreid in gesprek gegaan.” Hij schetste de bevindingen van deze bevraging. Hier vind je zijn presentatie. Elhousine Alaouie, ambtenaar van de gemeente Utrecht, geeft ons een inkijk in het beleid van de gemeente Utrecht. Lees verder

Vrijwillige energie

Prof. dr. Lukas Meijs bracht een lezing over vrijwillige energie en hoe die om te zetten in vrijwilligerswerk. We delen hier de belangrijkste inzichten van zijn relaas. Hier vind je zijn presentatie. 

Lees verder

Doelgroepenbeleid

Inzetten op doelgroepen, werkt dat en hoe pakken ze dat aan in Nederland?

Wat betreft te onderscheiden doelgroepen, zien we niet per definitie veel verschillen tussen de Nederlandse en de Vlaamse praktijk. Doelgroepen zijn jongeren, vluchtelingen en asielzoekers, mensen met een uitkering, ouderen,….

Wat betreft de afbakening zijn er amper verschillen met onze Vlaamse praktijk. In de onderstaande fiche geven we opvallende verschillen van kijken/of aanpak weer. Lees verder

Werking Vrijwilligerscentrale

In Nederland vind je in de meeste gemeentes vrijwilligerscentrales. Sommige centrales opereren onafhankelijk, anderen maken deel uit van een welzijnsorganisatie. Ze maken geen deel uit van de gemeente maar werken wel nauw samen met de gemeente. We bezochten tijdens het studiebezoek de Vrijwilligerscentrales van Utrecht en Zeist.

Lees verder

Vermaatschappelijking van de zorg

Participatiesamenleving

De Nederlandse overheid verwacht van burgers dat ze zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en omgeving. Dat noemde de koning van Nederland in zijn troonrede van 2013 de participatiesamenleving. Ambtenaar van de gemeente Utrecht: “Er valt heel wat over te discussiëren, maar wat zeker is, is dat een verzorgingsstaat luie burgers creëert en een participatiesamenleving actieve burgers creëert.” Nederlanders stellen deze participatiesamenleving echter meer en meer ter discussie. Joost van Alkemade van NOV geeft toelichting bij het debat. Hier vind je zijn presentatie. 

Lees verder

Besparingen

Hoe vertalen zich de besparingen in het Nederlandse vrijwilligersland?

Je zou kunnen stellen dat initiatieven en verantwoordelijkheden in de loop van de tijden verschoven zijn van de burgers naar de overheid, die in tijden van besparing meer in het idee van de vermarkting zijn gestapt, en nu zie je dat het weer meer op de burgers terecht komt (zie presentatie NOV).

Lees verder

Activering

Activering een manier om mensen te doen vrijwilligen?

Er zijn steeds meer mensen die niet langer vrijwilligen uit eigen keuze, maar daartoe worden gedwongen. Als je een uitkering krijgt, moet je iets doen voor de samenleving.

Geactiveerd worden.

Lees verder

Burgerinitiatieven

In Nederland is een belangrijke evolutie bezig waarbij bewoners dingen meer naar zichzelf toe trekken zowel in de zorg, energie of ruimtelijke ordening.

Lees verder