Hoe kostenvergoedingen afstemmen in je gemeente of OCMW?

Maken jullie werk van een gecoördineerd vrijwilligersbeleid binnen het lokale bestuur? Onvermijdelijk zal het al snel ook over vrijwilligersvergoedingen gaan binnen jullie diensten. Het is vaak een moeilijke opdracht om hierin afstemming te krijgen. We geven hier enkele leidraden die hierbij kunnen helpen:

Lees meer

Brief aan de burgemeester

Beste burgemeester,

 

Ik wil u vooreerst feliciteren met uw nieuw mandaat als burgemeester. Het zijn vermoedelijk best spannende en drukke dagen voor u, zo bij de start van deze bestuursperiode. Een nieuwe gemeenteraad kwam voor een eerste of tweede maal samen. U ontmoet wellicht heel wat mensen die met hun zorgen, wensen en verwachtingen tot bij u komen.

Lees verder

ID 8380825 © Chert61 | Dreamstime.com

Schepen van vrijwilligerswerk

Davy, voorzitter van de plaatselijke fanfare en ook vrijwilliger in het dienstencentrum van het OCMW, draaide zich eerst enkele keren rond voor zijn spiegel. In zijn handen een persoonlijke uitnodiging van de gemeente voor het vrijwilligersfeest de volgende  avond. Hij trok zijn kleerkast open. Hij wist niet goed wat aan te trekken voor deze bijzondere gelegenheid, maar keek erg uit naar het feest.

Lees Jans blog

Majesteit, gaan we nu met z’n allen participeren?

AAN DE KONING VAN NEDERLAND, WILLEM ALEXANDER
Prins der Nederlanden
Prins van Oranje Nassau

 

Geachte Majesteit,

 

Ik wil het met u graag hebben over de participatiesamenlevingU gebruikte deze term voor het eerst in uw troonrede van 2013: “Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.” De verzorgingsstaat maakt plaats voor de participatiesamenleving. Deze verzorgingsstaat is immers onhoudbaar. Wat U, Majesteit, benoemt als de participatiesamenleving, noemen wij vermaatschappelijking. 

(meer…)

Wie het kleine niet eert…

Ondertussen zijn we drie maanden gevorderd met het nieuwe project Lokaal vrijwilligen 2.0. In het project focussen we ons op hoe je als de gemeente of het OCMW het lokale vrijwilligerswerk kunt ondersteunen. Verschillende lokale besturen hebben een steunpunt of vrijwilligerscentrale dat hier sterk op inzet zoals Brugge, Bilzen, Antwerpen,… Daarover las je meer in het vorige blogbericht. Deze besturen hebben we samengebracht in een expertengroep om te horen zij dit aanpakken. Een aantal steunpunten heb ik afzonderlijk geïnterviewd. Ik begeleid momenteel ook Mol in de uitbouw van hun extern beleid. Dit biedt een sterk inzicht in hoe als lokaal bestuur werk te maken van de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Ik deel hier een aantal interessante vaststellingen vanuit die verschillende gesprekken.

Lees Jans blog

Vrijwilligerscentrales stuwen het lokale vrijwilligerswerk

Deze maand startte Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw samen met VVSG en Cera een nieuw project. In dit project willen we lokale besturen ondersteunen in de uitbouw van een vrijwilligerscentrale of -loket. Dit vormt een boeiend vervolg op het project Lokaal Vrijwilligen dat we hebben gerealiseerd samen met VVSG en Cera van 2015 tot 2017. In dat eerste project ging vooral aandacht uit naar het interne vrijwilligersbeleid waar heel wat besturen momenteel werk van maken. We stelden echter ook vast dat OCMW’s en gemeentes ook meer aandacht hebben voor de ondersteuning en promotie van het vrijwilligerswerk op het grondgebied van de gemeente. Het nieuwe project wil jullie inspireren hoe hier op in te zetten. We bieden jullie dit jaar vorming, intervisie, inspiratie, aanbevelingen, individueel advies en digitale tools.

Lees Jans blog

Mol bouwt aan een extern vrijwilligersbeleid

In 2018 zetten we verder in op de ondersteuning van lokale besturen in hun vrijwilligersbeleid. Dit jaar leggen we meer de focus op de uitbouw een extern beleid en de ontwikkeling van een vrijwilligersloket vanuit het lokale bestuur. Hiervoor zullen we vormingen opzetten en een stappenplan aanreiken op https://www.lokaalvrijwilligen.be.

Ook Mol maakt in 2018 werk van een extern beleid. We zullen hen een jaar lang hierin opvolgen en coachen. Hieruit hopen we zelf inzichten te verwerven: hoe begin je hieraan en bouw je het het verder uit? Deze inzichten delen we graag met jullie om jullie hierin te inspireren zodat jullie er zelf werk van kunnen maken. In dit interview leg ik Inne Dierckx, vrijwilligerscoördinator voor het lokaal bestuur van Mol, een aantal vraagjes voor. Ik wil graag weten waar Mol naar toe wil met haar externe beleid en waar ze nu al op inzetten.

Lees Jans blog

Dit was de Roadshow!

In de maand oktober deden we ter afsluiting van het project Lokaal Vrijwilligen elke provincie aan. Meer dan 100 mensen namen in totaal deel aan onze Roadshow in Genk, Mol, Vilvoorde, Roeselare en Aalst. Het is verfrissend te zien hoeveel mensen bij lokale besturen het vrijwilligerswerk een warm hart toe dragen. Hier blik ik terug op de inhoud van de Roadshow.

Lees verder

© Olga Selezneva ID 4084121 | Dreamstime Stock Photos

Hoe pakken we de inschakeling van kwetsbare vrijwilligers aan?

Lokale besturen krijgen heel wat doorverwijzingen van kwetsbare vrijwilligers, onder andere via VDAB, detentiecentra en psychiatrie. De betrachting is hen een plek te geven met hulp van lokale besturen: binnen de eigen diensten van het lokale bestuur of binnen lokale vrijwilligersorganisaties. In beide gevallen loopt dat niet zo gemakkelijk. In twee intervisiegroepen van 10 en 20 januari 2017 bespraken we met een aantal vrijwilligersverantwoordelijken van lokale besturen* de uitdagingen die de inschakeling van kwetsbare groepen met zich meebrengt.

Lees verder

Focusgesprek: hoe omgaan met grensoverschrijdend gedrag?

Naar aanleiding van een seksueel delict met een vrijwilliger in Turnhout vond de Stad het belangrijk om een krachtig signaal te geven. Ze waren zoekende om de juiste maatregelen te nemen. Nogal wat lokale besturen en vrijwilligersorganisaties zitten met vragen rond grensoverschrijdend gedrag bij vrijwilligers: hoe hiermee omgaan? Is het noodzakelijk dan wel zinvol om een uittreksel uit het strafregister op te vragen voordat vrijwilligers aan de slag gaan?

Lees verder