Afspraken die je best maakt met de vrijwilligers die helpen

Volgende afspraken maak je best met de vrijwilligers die graag willen helpen in Coronatijden.

 1. Respecteer de hulpvrager: je belt, doet boodschappen, geeft een helpende hand,… Ga niet onnodig in discussie met de mensen, respecteer hun opvattingen, overtuigingen etc…. Je gaat er heen om te helpen, niet om te oordelen;
 2. Bazuin gerust rond dat je vrijwilligt. Daar mag je best trots op zijn ook, maar bazuin NOOIT rond voor wie en waar je vrijwilligt: dat hoort tot de privacy en je hebt een taak de mensen te beschermen.
 3. Volg alle instructies op, zowel de instructies die de gemeente geeft, als die van de Vlaamse en Federale overheid
     1. bewaar dus voldoende afstand
     2. vrijwilliger niet als je zelf ziek bent of je niet goed voelt
     3. betaal niet met cash geld en neem dat ook niet aan: als dit een groot probleem is, vraag dan advies bij je stad of gemeente
     4. was je handen vaak of neem een handgel mee die je voortdurend kan opsmeren
     5. voer je taak uit zoals je zou willen dat men dat voor jezelf zou doen: secuur, proper en met duidelijke afspraken
     6. laat je niet verleiden extra dingen te doen, zonder even te checken bij de stad of gemeente of dat dit kan, je kan ook altijd mailen naar vlaanderenhelpt@vsvw.be als je vragen hebt
 4. Wees correct:
    1. Reken geen extra’s aan, het is voor iedereen moeilijk
    2. Volg de afspraken die gemaakt werden nauwgezet op
    3. Bij moeilijkheden: contacteer je lokaal bestuur of Vlaanderenhelpt
 5. Wie meewerkt aan VlaanderenHelpt, rechtstreeks of via de eigen stad of gemeente, moet de vrijwilligerswet volgen, dat wil zeggen:

  – voor wie een vervangingsinkomen heeft: vraag toelating

  – ontvang geen geld of vergoeding van de hulpvrager, in het initiatief Vlaanderenhelpt wordt immers geen kostenvergoeding voorzien, van welke aard dan ook

  – je dient je te houden aan de regels in verband met discretie en geheimhouding: een inbreuk hierop kan eventueel aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging

 6. Je bent verzekerd, ofwel omdat je lokaal bestuur dat regelde via Vlaanderenhelpt of omdat je jezelf registreerde. De belangrijkste principes van de verzekering kan je hier terugvinden.

Opgelet: de verzekering is een basisverzekering en de kans dat ze tussenkomt bij een schadegeval is groot op voorwaarde dat jij je gedraagt als een ‘goed huisvader’: dus algemene principes van voorzorg in acht hebt genomen.

De verzekering komt nooit tussen voor diefstal, bedrog, opzet. Ook niet als je een fout maakt waarvoor je een boete of straf krijgt.