Lokaal Vrijwilligen
 

Nieuw aanbod intervisie en opleiding voor lokale besturen

Deze zomer starten we een nieuw aanbod op voor lokale besturen. Schrijf meteen in, want de plaatsen zijn beperkt!

Intervisie Lokaal Vrijwilligen voor verantwoordelijken vrijwilligersbeleid

Ben jij verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid in je gemeente of OCMW? Bots je op vragen in je opdracht? In deze intervisiegroep Lokaal Vrijwilligen brengen we medewerkers van lokale besturen samen. We wisselen ervaringen en inspirerende praktijken uit. Deze intervisiegroep komt 3 à 4 keer per jaar samen.

In de eerste samenkomst lijsten we de uitdagingen op die jullie ervaren. We bespreken de resultaten van een bevraging die door de deelnemers werd ingevuld.  De politieke steun voor de lokale ondersteuning van het vrijwilligerswerk komt aan bod. We nemen de beleidsnota’s van het bestuur er bij. Ook gaan we in op de integratie van OCMW en gemeente en de impact hiervan op jullie vrijwilligersbeleid.

Deze intervisie wordt begeleid door Jan Verdée, onze medewerker ondersteuning lokale besturen. Schrijf in!

Opleidingstraject Lokaal Vrijwilligen: uitbouw van het vrijwilligersbeleid in je gemeente of OCMW

Ben jij verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid in je gemeente of OCMW over de diensten heen? In dit opleidingtraject van drie dagen zetten we  jou op weg in de uitbouw van een sterk vrijwilligersbeleid in het lokale bestuur. We onderzoeken hoe je hier best werk van maakt. We bekijken de bouwstenen van een intern vrijwilligersbeleid dat zich richt naar de eigen vrijwilligers van het lokale bestuur: van een gedragen visie tot hoe in de praktijk aan de slag gaan met vrijwilligers. We zoomen in op enkele belangrijke aspecten van je vrijwilligersbeleid: kostenvergoedingen, het verzekeren van vrijwilligers, de discretieplicht en matching.

Dit traject wordt begeleid door Jan Verdée, onze medewerker ondersteuning lokale besturen, en Eva Hambach, onze directeur en expert van de vrijwilligerswet. Schrijf in!