Lokaal Vrijwilligen
 

Over Lokaal Vrijwilligen

Op de kaart
Ontdek hier de lokale besturen die al actief zijn op lokaalvrijwilligen.be.

Lokale besturen die inzetten op vrijwilligerswerk hebben vaak nood aan ondersteuning, zoals hapklare tools en informatie, bijleren van collega’s en zicht krijgen op het vormingsaanbod voor de professionele medewerkers en de vrijwilligers. Om hier een antwoord op geven, hebben we in 2016 dit kennis- en leerplatform gelanceerd. 

Dit platform kwam tot stand vanuit het project Lokaal Vrijwilligen, dat OCMW’s, steden en gemeentes ondersteunt in hun vrijwilligersbeleid. Het project werd vanuit het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw opgestart in november 2015, in samenwerking met VVSG en Cera, en werd afgerond in oktober 2017. In 2018 werken we met diezelfde partners aan een nieuw project. Dit focust zich op de oprichting van een vrijwilligersloket vanuit het lokale bestuur.

Ontdek wat lokaal vrijwilligen betekent en wat jullie rol als lokaal bestuur kan zijn.

Met het eerste project bouwden we aan een degelijk ondersteuningsaanbod:

  • Twee intervisiegroepen met een beperkt aantal grotere en kleine besturen.
  • Ontwikkeling van handleidingen om het lokaal vrijwilligersbeleid op poten te zetten.
  • Op dit platform vind je tools en kennis om je als lokaal bestuur op weg te helpen, maar ook collega’s met expertise.

In 2018 zetten we in op de oprichting van een vrijwilligersloket vanuit de gemeente of het OCMW:

  • Een intervisiegroep met lokale besturen komt samen.
  • We vullen dit platform verder aan met tips, tools en inspiratie.
  • Ontwikkeling van een handelingen voor de oprichting van een vrijwilligersloket.
  • We zetten in op vorming.

Ook na 2018 zullen we de lokale besturen blijvend ondersteunen. Dit wordt een opdracht voor het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk als Vlaams expertisecentrum voor het vrijwilligerswerk.

Voor wie?

Lokaal Vrijwilligen is een project voor alle medewerkers en politieke mandatarissen van lokale besturen, die willen bijleren over vrijwilligerswerk. Je deelname is gratis en je kan steeds terug uitschrijven. We keuren na registratie je account goed. Je gegevens blijven onzichtbaar voor niet-geregistreerde gebruikers, waardoor je in alle rust informatie kan opzoeken en uitwisselen. Heb je nog vragen? Contacteer ons gerust.